Våra öppettider är 07.00-16.00, Fredag 07.00-13.00


Ring oss på 0303-184 07

Välkommen till ILB-Maskiner Development AB i Kungälv

Här är några av våra vanligaste blästerkabiner vi bygger skåpen i Kungälv i våra egna lokaler vilket gör att vi har full kontroll från start till färdig produkt. Under varje modell beskrivning finns det en länk till en PDF fil med tekniska data.

Blästerkabin ILB 560

Modellen har dörrar i båda gavlarna för att operatören lätt skall kunna hantera skrymmande objekt. Man får då en öppning på hela 1100 x 1070mm. Kabinen har två stycken siktrutor i 4mm härdglas för största möjliga slitstyrka monterad i Z:a list för enkelt byte av siktruta som ger operatören en mycket god sikt över arbetet. Kabinen är även utrustad som standard med en Cyklon som renar blästermedlet mycket effektivt. För mera information ladda ner PDF nedan

Blästerkabin ILB 2000 och 2000 C

Modellen har dörr i höger sida som standard men kan även väljas på vänster sidan, eller på båda sidor. Kabinen har en stor siktruta på 515×315 mm i härdglas för största möjliga slitstyrka monterad i Z:a list för enkelt byte av siktruta detta ger operatören en mycket god sikt över arbetet. Kabinen kan utrustas med en Cyklon som renar blästermedlet mycket effektivt. Alternativt är kabinen försedd med en blästermedels behållare som sitter under till på kabinen, vilket gör det lätt att byta blästermedia. Belysningen är lysrör 2x18W vilket ger en mycket god arbetsbelysning.

Standard utförande är kabinen utrustad med en Blästerpistol ILB521-15 vilket ger ca 1500L/m, den kan även utrustas med en större pistol på 2500L/m. Blästerkabinen finns även med ett tryckbläster system.

Modellen kan förses med bana bestående av hjul och axlar så att det går att tillverka egen specialvagn (se bild) eller beställas med en vridplatta. Utsugs enheten är av micro-filtrerings typ bestående av förfilter och microfilter lätt åtkomligt för byte av filter detta gör att kabinen är lättplacerad i lokalen då den ej behöver externt utsug. För mera information ladda ner PDF nedan

Blästerkabin ILB 1200


Modellen har dörr i höger sida som standard men kan även väljas på vänster sidan, eller på båda sidor. Kabinen har en stor siktruta på 515×315 mm i härdglas för största möjliga slitstyrka monterad i Z:a list för enkelt byte av siktruta detta ger operatören en mycket god sikt över arbetet.
kabinen försedd med en blästermedels behållare som sitter under till på kabinen, vilket gör det lätt att byta blästermedia. Belysningen är 2x14W vilket ger en mycket god arbetsbelysning. Denna blästern är tänkt för blästring med glaskulor i första hand.

Kabinen är utrustad med en Blästerpistol ILB521-10 vilket ger ca 1000L/m.
Utsugs enheten är av micro-filtrerings typ bestående av förfilter och microfilter som är lätt åtkomligt för byte av filter detta gör att kabinen är lättplacerad i lokalen då den ej behöver externt utsug. För mera information ladda ner PDF nedan

Blästerkabin ILB 775

En kompakt blästerkabin med bekväm arbetsinställning och mycket bra översikt över arbetsmomenten. Maskinen har stor siktruta av 4 mm härdglas i Z-list, stor frontlucka med dörrspärr, 2-polig säkerhetsbrytare, liten smidig blästerpistol ca 400 l/m, handskar medföljer, monterat stoftavgassug med förfilter och microfilter för effektiv rening av utluften från blästerkabinen. För mera information ladda ner PDF nedan