Våra öppettider är 07.00-16.00, Fredag 07.00-13.00


Ring oss på 0303-184 07

Välkommen till ILB-Maskiner Development AB i Kungälv

 

INTEGRITETSPOLICY

 Information om GDPR
GDPR är en dataskyddsförordning och en förkortning av “General Data Protection Regulation”. GDPR börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

 

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?
ILB Maskiner Development AB, Svarvaregatan 21,44234 Kungälv är ansvarig för de uppgifter som ni skickar in till oss. Vi skyddar och ansvarar för dina uppgifter i enlighet med befintliga dataskyddsbestämmelser.

 

När och hur samlar vi in uppgifter?
För att kommunicera på ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt i kundärenden förekommer det att vi sparar nedanstående information.
Namn, vissa kontaktuppgifter som: adress, e-post och telefonnummer, eventuell textad korrespondens, allmänna uppgifter som datum, serienummer och annat som underlättar vid hantering av supportärenden och kundrelationer.

Laglig grund: Berättigat intresse

Orderläggning Offerter samt köp.
För att kunna leverera produkter samt hantera betalningar, returärenden och reklamationer sparar vi in nedanstående information:
Fullständigt namn på beställare såväl som mottagare, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, order, kundnummer samt ytterligare relevant information som är relevant för både er som kund och oss i syfte att underlätta kommande ärenden vare sig det gäller support eller framtida beställningar.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

Kontoansökan
När du ansöker dig som kund hos ILB Maskiner Development AB samlar vi in personuppgifter som namn, e-post, adress, telefonnummer, order och kundnummer. Uppgifter som samlats in för att kunna återkoppla i ditt ärende.

Laglig grund: Berättigat intresse

Allmän information

Tillgången till personuppgifterna ligger på egen krypterad server all inloggning är lösenords skyddad och begränsad till företagets personal som har anledning att ta del av den enligt nedan: Enda gången ILB Maskiner Development AB delar dina uppgifter är om lagen kräver det.

Om ett köp görs sparas era uppgifter i 7 år enligt bokföringslagen och i vissa fall längre för att kunna se historik hos kunder sparas uppgifter även längre.

Om önskemål om vilken information vi lagrar om er har ni alltid rätt att begära ett registerutdrag där det framgår vilken information vi samlat in om just er. Om sådan begäran görs kan vi om vi anser det nödvändigt att begära kompletterande uppgifter, detta för att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person. En begäran om registerutdrag skall vara skriftligt och undertecknat av sökande.

Om informationen om er anses felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen skall rättas eller tas bort. Vi skall göra vårt bästa för att tillgodose denna begäran men måste dock självfallet se över om vi kan göra det utifrån de lagar som vi rättar oss efter som företag.

I övriga frågor är Ni välkomna att kontakta oss på Tel 0303-18407 eller e-post info@ilb-maskiner.se.

 

Välkommen till ILB-Maskiner Development AB i Kungälv

Här finner ni de vanligaste reservdelarna och tillbehören till våra blästerskåp.

Välkommen till ILB-Maskiner Development AB i Kungälv